Przygotowanie podłoża pod borówkę

Marek Belter

Jednym z szybszych i bardzo efektywnych sposobów przygotowania podłoża do sadzenia borówek jest wyoranie rowów. Wyorane rowy wypełniamy w odpowiednich proporcjach torfem odpadamy drzewnymi etc.

Dal naszych klientów wypożyczamy specjalnie do tego przystosowany pług.
www.sadzonkiborowki.com